• LOLC Development Finance - Terms & Conditions

    නියමයන් සහ කොන්දේසි LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්

    Explore

නියමයන් සහ කොන්දේසි

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි, අදාළ වන නීති සහ රෙගුලාසිවලට සහ ඒවාට අනුකූල වීමට ඔබ බැඳී සිටී. ප්‍රකාශිත නියමයන් හා කොන්දේසි කිසිවක් සමඟ ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීම හෝ ඊට ප්‍රවේශ වීම ඔබට තහනම්ය. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු දෑ, අදාළ ප්‍රකාශන හිමිකම් සහ වෙළඳ සන්නාම නීතිය මගින් සුරක්ෂිත කර ඇත.

1. බලපත්‍රය භාවිතා කිරීම

පුද්ගලික සහ ව්‍යාපාරික නොවන භාවිතය සඳහා පමණක්  LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී වෙබ් අඩවියේ ඇති දෑහි (දත්ත හෝ වැඩසටහන් ) එක් අනුපිටපතක් තාවකාලිකව බාගත කිරීමට අවසර ඇත. මෙය හුදෙක් බලපත්‍රයේ අවසරයක් මිස හිමිකම් හුවමාරුවක් නොවන අතර,

මෙම බලපත්‍රය යටතේ ඔබ සිදු නොකළයුතු දෑ පහත දැක්වේ. අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම;
ඕනෑම වාණිජමය භාවිතයක් සඳහා හෝ ඕනෑම පොදු ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා (ව්‍යාපාරික හෝ ව්‍යාපාරික නොවන) අඩංගු දෑ යොදා ගැනීම;
LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් හෝ අන්තර්ගතයක් නැවත සැකසීමට හෝ නැවත ගොඩනැගීමට උත්සාහ කිරීම;
කිසියම් ප්‍රකාශන අයිතියක් හෝ අන්තර්ගතයේ වෙනත් සීමිත ලියකියවිලි ඉවත් කිරීම හෝ වෙනත් අයෙකුට මාරු කිරීම හෝ වෙනත් සේවාදායකයක ඇති ද්‍දෑ “කැඩපත්” කිරීම
.මෙහි සඳහන් සීමාවන් කිසිවක් නොසලකා හැරියහොත් මෙම බලපත්‍රය අවලංගු විය හැකි අතර, LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් එලෙස තීරණය කරනු ලබන ඕනෑම අවස්ථාවක එය අවසන් කළ හැකිය. අවසර පත්‍රය අවලංගු කිරීමෙන් පසුව හෝ ඔබගේ නැරඹුම් අවසරය අවසන්කළ විට, ඔබ සන්තකයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ මුද්‍රිත ස්වරූපයෙන් පවතින බාගත කළ ද්‍රව්‍ය විනාශ කළ යුතුය.


2. වියාචනය

              LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී වෙබ් අඩවියේ ඇති දෑ “පවතින ආකාරයට” දක්වා ඇත.LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී කිසිදු සහතික කිරීමක්, සන්නිවේදනයක් හෝ යෝජනා කිරීමක් සිදු නොකරන අතර එමඟින් බාධාවකින් තොරව, අනුමාන කළ ඇපකරයන් හෝ වෙළඳාමේ තත්වයන්, නිශ්චිත හේතුවක් සඳහා යෝග්‍යතාවය, හෝ බලපත්‍රලාභී දේපල ප්‍රසර්පණය නොකිරීම හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් ඇතුළුව අනෙකුත් සෑම වගකීමක්ම අත්හැර දමා අහෝසි කරයි. තවද, LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියේ ඇති දෑ භාවිතා කිරීමේ නිරවද්‍යතාව, ඇති විය හැකි ප්‍රතිපල හෝ නොසැලෙන ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව හෝ එවැනි දෑ සමඟ සාමාන්‍යයෙන් හඳුනා ගැනීම හෝ මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම සමාප්තියක් පිළිබඳව කිසිදු අනුමතකිරීමක් හෝ නියෝජනයක් සිදු නොකරයි.

3.අවහිරතා

LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් කිසිදු හානියකට භාජනය නොවිය යුතුය (තොරතුරු නැතිවීම හෝ ප්‍රතිලාභ අහිමිවීම හෝ ව්‍යාපාරික මැදිහත්වීම නිසා ඇතිවන බාධාවකින් තොරව ගණනය කිරීම), LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී හෝ  LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී අනුමත නියෝජිතයෙකු වාචිකව හෝ ලිඛිතව එවැනි හානියක් සිදුවිය හැකි යැයි දන්වා ඇතිබව නොතකා LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි අන්තර්ජාල වෙබ් පිටුව භාවිතා කිරීමේදී උපයෝගීතාවයෙන් හෝ බල රහිතභාවයන් මතුවීම. ව්‍යස්ථාපිත නියමයන් කිහිපයක් පමණක් අනුමිත ඇපකරයන්ට හෝ බරපතල හෝ අහඹු සිදුවීම් වලට වගකීම් මතුවන බාධාවන්ට ඉඩ නොදෙන හෙයින්, මෙම සීමා කිරීම් ඔබට වෙනසක් නොකරනු ඇත.

4. සංශෝධන සහ දෝෂ

        LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී වෙබ් අඩවියේ දිස්වන එහි අන්තර්ගතයට යතුරු ලියන හෝ ඡායාරූපමය වැරදි ඇතුළත් විය හැක.       LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී සිය වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම අන්තර්ගතයක් නිශ්චිත, නිමකළ හෝ වත්මන් බවට සහතික නොවේ. LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම විටෙක තම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයේ වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කළ හැකිය. LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී නැවත වරක් අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා කිසිදු කැපවීමක් නොදරයි.

5. සබැඳි

        LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස්  පීඑල්සී විසින් එහි වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කර ඇති බොහෝ වෙබ් අඩවි හෝ සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කර නොමැති අතර, එවැනි ඕනෑම සම්බන්ධිත වෙබ් පිටුවක අන්තර්ගතය පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් නොමැත. ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක් ඇතුලත් කිරීම වෙබ් අඩවියේ  LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි සහාය පිළිබිඹු නොකරයි. එවැනි සම්බන්ධිත ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීමේ අවදානමක පරිශීලකයා මත පවතී.

6. වෙබ් අඩවිය භාවිතයේ කොන්දේසි වෙනස් කිරීම්

   දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් සිය වෙබ් අඩවිය සඳහා මෙම භාවිත කොන්දේසි යාවත්කාලීන කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ එවිට මෙය භාවිතයේ නියමයන් හා කොන්දේසි වල වර්තමාන ස්වරූපයට බැඳී සිටීමට එකඟ වේ.

7. පාලන නීතිය

LOLC ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී වෙබ් අඩවිය සමඟ හදුනා ගන්නා ඕනෑම නඩුවක් නීතිමය විධිවිධාන පිළිබඳ මතභේදයට ලක් නොවී ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්වන නීති මගින් පරිපාලනය කළ යුතුය.